Môj výber
0 položiek
Čo je to? »
Zobraziť Váš košík:
0 za 0 EUR
| Prihlásenie »
Vyberte si kategorii
Úvod > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky etikety na med

Obchodné podmienky

prevádzkovateľ:
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ s.r.o., U Seřadiště 135/221, 326 00 Plzeň, Česká Republika
IČO: 03733823

Korektúra / náhľad etikety

Pred tlačou Vám etiketu u ktorej dochádza k zmene (napr. Druhu medu, mená a kontaktu, grafiky) zašleme k náhľadu na uvedený e-mail v objednávke, kedy prevediete vizuálnu kontrolu textov a rozvrhnutie etikety. Náhľad na korektúru spracujeme a odošleme spravidla do 24 hodín od prijatia objednávky do systému.

Spôsob platby

Na dobierku
Tovar Vám bude zaslaný prepravnou službou PPL (Česká a Slovenská republika, spoľahlivá služba s dodaním druhý deň po odoslaní). Termín expedície Vám zašleme na e-mail uvedený v objednávke.

Bankovým prevodom - platba vopred na účet
Pri voľbe platby bankovým prevodom od nás obdržíte výzvu k platbe a variabilný symbol platby, ktorý Vás bude identifikovať. Čiastku prosím preveďte na účet číslo 2601287464/2010 vedený u Fio banka, a.s. CZ

Daňový doklad zasielame v elektronickej podobe na vytlačenie alebo uchovávanie a spĺňa legislatívne požiadavky. V tlačenej podobe už doklady nezasielame.

Dodanie

Dodacie lehoty etikiet na med
Tovar je expedovaný ihneď po vytlačení, dokončenie záverečných prác a overenie platnosti objednávky, poprípade zaplatenia zálohovej faktúry. Spravidla expedujeme do 3 - 14-tich dní, podľa expedičných termínov.

Na prianie zákazníka je možné dohodnúť individuálne termíny expedície.

Spôsob zaslania tovaru
balíkovou prepravnou službou PPL (Česká a Slovenská republika, spoľahlivá služba s dodaním druhý tretí deň po odoslaní celá ČR a SK).
Cena za poštovné a balné je uvedená v cenníku. Pri objednávke etikiet nad 200 € je poštovné aj balné ZADARMO. - nezapočítava sa doplnkový tovar a služby.

Reklamácia

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 2 dní informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne ​​(e-mailom) v lehote do 2 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, tj. Musí uviesť, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody z neodborného používania produktov, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou či prepravou.

Storno objednávky

Zaslaná objednávka je záväzná a môže byť zrušená iba v okamihu, keď nie sú zahájené práce na zákazke (grafické úpravy, tlač, expedícia). V opačném prípade je nutné uhradiť náhradu za náklady vzniknuté pri spracovaní objednávky podľa týchto sadzieb.

• Na zakázku neboli započítané žiadne práce: 0 EUR
• Byly provedené grafické úpravy alebo boli odoslané návrhy: 10 EUR
• Zboží bolo vytištěno: 10 EUR + 70% z ceny tlače
• Zboží bolo odoslané: 100% z ceny objednávky + náklady na dopravu a prípadné vícenáklady s vrácením zásielky + prípadné administratívne úkony.

Kupujúci si uvedomuje, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania kupujúceho.

Námi ponúkané produkty sú vytvorené na základe vašej objednávky a ide o zákazkové výrobu tovaru, ktoré sú upravené podľa priania kupujúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho viď kontakty.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Nárok na úhradu škody vzniknuté na dodanom tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak bol kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom tohto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

Individuální požadavky

Individuální návrh
V prípade spracovania úplne individuálneho návrhu sa cena odvíja od náročnosti jeho spracovania. Zákazník je informovaný o ceně za individuálny grafický návrh.

Individuální úprava
V prípade individuálnej úpravy návrhu sa cena odvíja od náročnosti jeho spracovania úprav. V prípade, že cena za spracovanie nepresiahne paušálny poplatok za individuálnu úpravu, bude cena pridaná k objednávke. Zákazník je vopred informovaný o cenách za individuálnu úpravu návrhu nad rámec štandardných cien uvedených pre daný typ výrobkov.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné, kontaktné či iné údaje, ktoré získame z Vašej objednávky nebudú poskytované tretím stranám. Jediným možným prípadom, kedy sú tieto dáta kupujúceho odovzdané tretej strane, je pri preprave objednaného tovaru prepravnej službe. Prepravcovia sú odovzdaná len dáta nevyhnutne potrebná k úspešnému doručenie Vašej zásielky na miesto dodacej adresy uvedené v objednávke.

Zľavy a marketingové akcie

Zníženie nie je možné kombinovať alebo sčítanie s ďalšími zľavami, prípadne sa kumuluje v rámci ďalších marketingových akcií, ak nie je uvedené inak.

Copyright

Všetky uvedené motívy sú chránené autorským zákonom.

Hot-line: +420 603 729 354 | Cookies
Výrábame Etikety na med a vianočné prianie
|Copyright © 2016 Etikety na med